Heilige Corona, bid voor ons!

30-04-2020

In deze moeilijke tijd van isolatie en onzekerheid, waarin wereldwijd zovelen lijden onder het coronavirus of dreigen om het virus op te lopen, kunnen we de Heilige Corona aanroepen om bescherming tegen het virus  en om genezing.  Zij is de beschermheilige tegen epidemieën. De feestdag van de Heilige Corona is op 14 mei. Vanaf heden zijn noveenkaarsen met de Heilige Corona met gebed bij ons verkrijgbaar.

Heilige Corona met gebed (gebed van de Nederlandse bisschoppen) ter bescherming tegen de ziekte en om genezing.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.

Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

« Terug naar overzicht