De paaskaarsen van 2020.
eenvoudig te bestellen

Paaskaarsen 2020

09-01-2020

Lam Gods

Het lam Gods staat symbool voor Christus. Het verwijst naar het lijden en sterven van Jezus Christus, die als een weerloos lam geofferd werd. Christus’ offerdood aan het kruis neemt de zonden der wereld weg en overwint de dood. Het lam is symbool van het Nieuwe Verbond.

Een mooie versiering welke herkenbaar en duidelijk is.

Rood Kruis

Het kruis symboliseert de overwinning van Jezus over de dood: de overwinning van het leven op de dood. In het kruis worden vijf wierrookkorrels, paasnagels gestoken, die staan voor de vijf grote wonden van Jezus Christus. De alfa en de omega verwijzen naar het begin en het einde. Jezus (de schepper) staat aan het begin van ons leven en op de ‘Dag des Oordeels', aan het einde van ons leven. 

Kruis met doek, en engel met bazuin

De witte doek op het kruis verwijst naar de verrijzenis van de Heer, zijn opstanding uit de dood. De engel met bazuin is een aankondiging en verwijst naar de dag van het laatste oordeel, dat allen zullen verrijzen naar de hemel, naar de Heer.

http://www.cobbenhagenkaarsen.nl/webshop/catalog/religieus/paaskaarsen/paaskaarsen-2020.html

Zoals ieder jaar is het voor ons een uitdaging en een genoegen liturgisch verantwoorde paaskaarsen te maken. We gebruiken symbolen en kleuren welke passend zijn voor Pasen. De alfa en omega plaatsen we boven en onder het kruis en de cijfers van het nieuwe jaar staan, indien mogelijk,  rondom het kruis

« Terug naar overzicht